1.5.2018 - "תהומי" הופעה בתאטרון ענבל בסוזאן דלאל

1 מאי 2018

כוריאוגרפיה וביצוע: מיטל סגל
מוזיקה : אליה מגן
ליווי אומנותי: תמר בורר

היצירה “תהומי”, הינה סולו ודואט כאחד. החול המכלה, המכסה, וזה המצמיח, אינו נפרד במהותו מהגוף הנע, אך בחומריותם והתגלמותם, הם מקיימים שיח על פי התהום. היצירה, בוחנת את הגוף כחומר מתכלה, העובר שינויים, נע בין מצבים שונים ומכיר את בהיותו קיים בין שאר הדברים הקיימים. הוא נושא עימו את עברו, מקיים את הווייתו ושואף לעתידו.

פי התהום מהווה את התפר המאחד את החומר והרוח ומקיים בינהם סינתזה תוך טלטלות ממעמקי הנפש, המרטיטות את הרצון לזהות והזדהות, וההשלמה כי הכל אחד.

המוזיקה אשר הינה חלק בלתי נפרד מן היצירה, חוברה והוקלטה בזמן אמת ע”י אליה מגן, הנמצאת בהווה המוחלט המתקיים מעברו ומכיל את עתידו. תנועתה הלא מדויקת יוצרת את המקריות שבמוזיקה , ומקיימת את התממשותו של ה”יש” בצליל, זמן המשך שלו , ובאין צליל. המוזיקה מאתגרת אותי כמבצעת, בהקשבה לכאן ועכשיו ולדקויותיו, להפנים את היותם של ה”יש” כ”אין” ושל ה “אין” כ “יש” ומשניהם ומן התנועה שנעה ביניהם, לגלות את התממשותה של התנועה המזדמנת .


מיטל סגל
052-6390110